Privacyverklaring

Privacyverklaring:

Op de website Anneke’s opvang staat een contact formulier waarin enkele gegevens die aangeduid kunnen worden als persoonsgegevens in de zin van AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik ben verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan van uw persoons gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

 

Bewaar Termijn:

Het bewaren van uw gegevens in overeenstemming met de AVG en wettelijke bewaartermijn.

De gegevens worden niet langer dan noodzakelijk is bewaard.

 

Beveiliging:

Uw persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Uw Privacy rechten:

Op grond van de AVG heeft u een aantal rechten. U hebt het recht om mij te verzoeken om inzage, correctie, beperking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens als mede het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten kunt u contact met mij opnemen.

 

Cookies:

Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technieken.

 

Contact:

Voor vragen kunt u contact opnemen met Anneke’s opvang

E-mail adres:  Annekesopvang@hotmail.com

Mobiel nummer: 06-11056747

KVK nummer:70373949

annekesopvang_logo
logo van Kennis Netwerk gastouderopvangsharedcare-gastouderbureau

Anneke’s opvang


Dorpsweg 60
9755 PE Onnen

Telefoon: 06-11056747
Email: info@annekesopvang.nl

KVK nr. 70373949